Deutsch
Ελληνικά
21.12.2015 23:49 Age: 4 yrs

Μήνυμα Χριστουγέννων 2015

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης κ. Αὐγουστίνου


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Χαρμόσυνο τὸ ἄγγελμα τῆς Ἐκκλησίας: σήμερα εἶναι Χριστούγεννα! Ὁ Χριστὸς γεννιέται. Ὁ Θεὸς εἶναι ἀνάμεσά μας. Αὐτὸς ποὺ ἔβαλε τὴν πνοή του μέσα μας, μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε ἔστειλε τὸν μονογενῆ Υἱό του καὶ μᾶς καλεῖ νὰ πιστέψουμε σ᾽ Αὐτὸν γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε ἀλλὰ νὰ σωθοῦμε. Δὲν ἦρθε φυσικὰ γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλει τὴν παρουσία του. Ἡ πραγματικὴ ἀγάπη ποτὲ δὲν δεσμεύει. Καὶ ἡ ἐνσαρκωμένη Ἀγάπη, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, δὲν δεσμεύει, ἀλλὰ ἐλευθερώνει. Εἶναι στὸ δικό μας χέρι ν᾽ ἀνταποκριθοῦμε στὸ κάλεσμά του. Πιστεύω σ᾽ Αὐτὸν σημαίνει: τὸν ἀκούω, τὸν ἐμπιστεύομαι καὶ τὸν ἀκολουθῶ.

Ὅμως, θὰ πεῖ κανείς, αὐτὸ τὸ πράξαμε ἤδη. Εἴμαστε βαπτισμένοι Χριστιανοί, ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία του, κάνουμε τὸ σταυρό μας, ἀνάβουμε τὸ κεράκι μας, ἀκοῦμε τὰ λόγια του στὸ Εὐαγγέλιο, κοινωνοῦμε καὶ γιορτάζουμε ὅλες τὶς μεγάλες γιορτές. Κι ἀναρωτιέμαι: ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα; Νιώθουμε σήμερα χαρά, διότι γεννήθηκε ὁ Σωτήρας μας; Γιορτάζουμε πραγματικὰ μὲ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ποὺ κατέκλυσε τὸν κόσμο; Τί λέει γιὰ μᾶς ὁ τρόπος ποὺ θὰ περάσουμε σήμερα τὴ μεγάλη αὐτὴ μέρα, ἀλλὰ κι αὐτὲς ποὺ θ᾽ ἀκολουθήσουν; Γιορτάζουμε, ἄραγε, σήμερα τὴ γέννησή του, ἢ ἁπλῶς χαιρόμαστε τὴν ἐπίσημη ἀργία;

Πράγματι, γιὰ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους γιορτὴ σημαίνει ἀργία. Ἀργία εἶναι ἡ παύση, τὸ διάλειμμα ἀπὸ τὴν ἐργασία. Ὅσο ὅμως ἀπαραίτητο κι ἂν εἶναι αὐτό, δὲν ἀρκεῖ ἀπὸ μόνο του γιὰ νὰ κάνει τὴν ἀργία γιορτή. Ὁ λαός μας χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη σχόλη, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ λέξη σχολή. Ἡ γιορτὴ ἀποκτᾶ ἔτσι ἕνα βαθύτερο νόημα. Γίνεται εὐκαιρία, ὄχι μόνο νὰ ἀναπαυτοῦμε ἀπὸ τοὺς καθημερινοὺς κόπους μας, ἀλλὰ νὰ ἐμβαθύνουμε λίγο στὰ σημαντικὰ πράγματα, σ᾽ αὐτὰ ποὺ ἀξίζουν νὰ ἔχουν προτεραιότητα στὴ ζωή μας.

Ἐν προκειμένῳ, ἡ σχόλη γίνεται εὐκαιρία ν᾽ ἀναλογιστοῦμε τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς διαστάσεις τῆς δυναμικῆς ποὺ φυλάγει μέσα της. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ εἴσοδος τῆς ἀγάπης στὸν κόσμο. Ἡ ἀγάπη, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, ἑνώνει οὐρανὸ καὶ γῆ καὶ τοὺς ἀνθρώπους μεταξύ τους. Ἀγάπη χωρὶς τὸν πλησίον δὲν ὑπάρχει. Ἀγάπη, ποὺ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ μόνο, εἶναι μιὰ ἐφιαλτικὴ ἀποθέωση τοῦ ἐγωισμοῦ μας καὶ πρόγευση τῆς κολάσεως ἐπὶ γῆς. Μιὰ ματιὰ στὰ δελτία τῶν εἰδήσεων ἀρκεῖ. Δὲν θέλει ἰδιαίτερη σκέψη ἢ ἱκανότητα γιὰ ν᾽ ἀντιληφθοῦμε πὼς κόλαση εἶναι ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης.

Ἐμεῖς, ὅμως, δὲν εἴμαστε πλασμένοι γιὰ τὴν κόλαση. Ἀντιθέτως! Καλούμαστε νὰ προγευθοῦμε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐδῶ καὶ τώρα. Ἡ γιορτή μας, ἑπομένως, δὲν μπορεῖ πλέον νὰ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸ ἄτομό μας ἢ τὶς ἀτομικὲς ἀνάγκες καὶ ἐπιθυμίες μας. Ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ξεπεράσουμε τὰ ὅριά μας, νὰ ἀνοιχτοῦμε πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας, νὰ μοιραστοῦμε κάτι ἀπὸ τὰ δικά μας μαζί του, ἰδίως μὲ ἐκεῖνον ποὺ στερεῖται τὰ λίγα ἢ τὰ πολλά. Τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» δὲν εἶναι ἕνα ρητορικὸ σχῆμα, ἀλλὰ μιὰ διαρκὴς πρόσκληση αὐθυπέρβασης καὶ ἔμπρακτης ἀλληλεγγύης. Ἕνας καλὸς λόγος, μιὰ πράξη συμπαράστασης, ἕνα δάκρυ συμπόνοιας, ἕνα χαμόγελο· ὅλα αὐτά, ὡς φανερώσεις τῆς ἀδελφοσύνης ποὺ ἔφερε ὁ Χριστός, γεννοῦν πραγματικὴ χαρά· κι ἡ μιὰ χαρὰ φέρνει μιὰ ἁλυσίδα ἀπὸ ἄλλες χαρές, ἴσως ἀτέλειωτη, ἀφοῦ, σὰν κάνουμε τὸ καλό, ὅπως μᾶς τὸ ζητάει ὁ Χριστός, ποτὲ δὲν ξέρουμε ὅλο τὸ καλὸ ποὺ ἔχουμε κάνει.

Ἂς ἐκμεταλλευτοῦμε, λοιπόν, τὴ φετινὴ σχόλη τῶν Χριστουγέννων γιὰ μιὰ ἀνάνηψη: γιὰ λίγη περισσότερη πνευματικὴ διαύγεια καὶ ὡριμότητα. Δὲν εἶναι κρῖμα νὰ περάσει ἡ γιορτὴ καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ μονοτονία τῆς καθημερινότητάς μας χωρὶς νὰ ἔχει ἀλλάξει κάτι στὴν ὕπαρξή μας οὐσιαστικά; Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα μποροῦν νὰ γίνουν τὸ ἔναυσμα γιὰ μιὰ βαθύτερη ἀλλαγή, γιὰ περισσότερη ἐλευθερία μὲ περισσότερο Χριστὸ στὴ ζωή μας. Χωρὶς Αὐτὸν δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτε ἀληθινό, ποὺ νὰ ξεπερνᾶ τὸ ὅριο καὶ τὸν περιορισμὸ τοῦ θανάτου. Μὲ Αὐτόν, ὅμως, ἀπελευθερώνονται μέσα μας ἐμπνεύσεις καὶ δυνάμεις δημιουργικές, ποὺ ἀγγίζουν τὴν αἰωνιότητα. Ἐλᾶτε νὰ ζωντανέψουμε τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ μέσα μας: ἔτσι ἡ μέρα ἡ σημερινὴ καὶ ὅλες οἱ μέρες τῆς ζωῆς μας θὰ εἶναι ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Τὸ εὔχομαι σὲ ὅλους μας ἀπὸ καρδίας!

 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη,

ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος