Deutsch
Ελληνικά
24.04.2011 00:00 Age: 9 yrs

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2011

τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου


Τέκνα ν Κυρί γαπητά,

 

Κα πάλιν μετ χαρς κα ερήνης πευθύνομεν πρς μς τν χαρμόσυνον κα πλήρη λπίδων χαιρετισμν

 

"Χριστός νέστη"!

 

Α συγκυρίαι κα τ γεγονότα τς συγχρόνου ποχς φαίνονται μ δικαιολογοντα τ χαρμόσυνον το χαιρετισμο μας. Α συντελεσθεσαι δη φυσικα καταστροφα κ τν σεισμικν δονήσεων κα τν θαλασσίων περκυμάτων  κα α παπειλούμεναι τοιαται κ τς πιθανολογουμένης κρήξεως τν πυρηνικν ργοστασίων, λλ κα α νθρωποθυσίαι κ τν πολεμικν συρράξεων κα τν τρομοκρατικν νεργειν, μφανίζουν τν κόσμον μας δεινς πληγωμένον κα σφαδάζοντα π τν πίεσιν φυσικν κα πνευματικν κακν δυνάμεων.

 

ν τούτοις, νάστασις το Χριστο εναι γεγονς ληθινν κα παρέχει ες τος πιστος χριστιανος τν βεβαιότητα κα ες λους τος νθρώπους τν δυνατότητα τς περβάσεως τν δυσμενν πακολούθων τν φυσικν καταστροφν κα τν ψυχικν κτροπν.

 

φύσις παναστατε ταν περφίαλος νθρωπίνη διάνοια ποπειρται ν τιθασεύσ τς πειρομεγέθεις δυνάμεις τς ποίας χει μπερικλείσει Δημιουργς ες τ φαινομενικς σήμαντα ες γκον κα δραν στοιχεα της. Θεωροντες πνευματικς τ δυσμεν φυσικ φαινόμενα, τ ποα πλήττουν τν πλανήτην μας πανειλημμένως κα διαδοχικς κατ τος σχάτους τούτους καιρούς, πλησιάζομεν ες τν ποδοχν τς πόψεως τι τατα δν εναι νεξάρτητα τς πνευματικς κτροπς το νθρωπίνου γένους. Τ σημεα τς κτροπς, πως πλεονεξία, πληστία, κόρεστος πιθυμία το πλούτου ν συνδυασμ πρς τν διαφορίαν δι τν πτωχείαν τν πολλν τν ποίαν συνεπιφέρει πέρμετρος πλουτισμς τν λίγων, δν φαίνονται δι τος φυσικος πιστήμονας ν χουν σχέσιν πρς τ φυσικ γεγονότα. ν τούτοις, δι τν πνευματικς ρευνντα τ θέμα, μαρτία διαταράσσει χι μόνον τν ρμονίαν τν πνευματικν σχέσεων λλ κα τν φυσικν. πάρχει μυστικ σχέσις μεταξ το θικο κακο κα το φυσικο κακο κα άν θέλωμεν ν παλλαγμεν π τ δεύτερον, πρέπει πωσδήποτε ν ρνηθμεν τ πρτον.

 

ναστς Κύριος μν ησος Χριστός, νέος νθρωπος κα Θεός, ποτελε τ πρότυπον τς εεργετικς πιρρος το γίου ες τν φυσικν κόσμον. θεράπευε τς φυσικς κα πνευματικς νόσους κα διλθεν εεργετν κα ώμενος τος νθρώπους, λλ ταυτοχρόνως γαλήνευσε κα τν τεταραγμένην θάλασσαν κα πολλαπλασίασε τος πέντε ρτους ες χορτασμν πεντάκις χιλίων νδρν, συνδυάζων οτω τν ποκατάστασιν τς πνευματικς κα τς φυσικς ρμονίας. Ἐὰν θέλωμεν ες τς παρούσας δυσμενες φυσικς κα πολιτικς καταστάσεις ν πιδράσωμεν εμενς, δν χομεν λλην δν π τν πίστιν ες τν ναστάντα Χριστν κα π τν τήρησιν τν σωτηριωδν δι τν νθρωπον ντολν Του.

 

Χριστς νέστη κα συνανέστησε τ τέλειον θος το μαυρώσαντος ατ νθρώπου, γενόμενος πρωτότοκος κα πρωτοπόρος ες τν ναγέννησιν το κόσμου, τν νθρώπων κα τς φύσεως. Τ μήνυμα τς ναστάσεως δν εναι κενν οσιαστικς πιρρος ες τν ποιότητα τς νθρωπίνης ζως κα τς ερύθμου λειτουργίας τς φύσεως. σον πληρέστερον κα βαθύτερον θ βιώσωμεν τν νάστασιν το Χριστο ες τ βάθη τν καρδιν μας, τόσον εεργετικωτέρα θ εναι πιρρο τς πάρξεώς μας ες τν λην νθρωπότητα κα ες τν φυσικν κόσμον. Α φυσικα πιστμαι σως δν χουν κόμη πισημάνει τν σχέσιν ατν μεταξ ναγεννήσεως το νθρώπου κα νακαινίσεως τς φύσεως, λλ περα τν γίων, ποία εθε ν εναι κα δική μας περα, διαβεβαιο τι εναι μπειρικς διαπιστωμένον τι ντως ναγεννημένος ν Χριστ νθρωπος ποκαθιστ τν διατεταραγμένην κ τς μαρτίας ρμονίαν τν φυσικν φαινομένων. γιος ν Χριστ μετακινε ρη π’ γαθ κα κακς κα ντίθεος νθρωπος μετακινε δάφη κα ψώνει κύματα περμεγέθη π κακ.

 

Εθε ν προσεγγίσωμεν πρς τν γιότητα το ναστάντος Χριστο να δι τς χάριτος Ατο γαληνεύσωμεν τ φυσικ κα θικ κύματα τ ποα πλήττουν τν σύγχρονον κόσμον μας. 

χάρις το ναστάντος Κυρίου μν ησο Χριστο εη μετ πάντων μν, τέκνα ν Κυρί γαπητά. Γένοιτο.

 γιον Πάσχα 2011
+
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαος
δι
άπυρος πρός Χριστόν ναστάντα
ε
χέτης πάντων μν