Deutsch
Ελληνικά
20.12.2018 17:19 Age: 1 year

Μήνυμα Χριστουγέννων 2018

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Συναχθήκαμε σήμερα οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέρασε κ᾽ ἐφέτος ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας μας γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι κάνουμε, ἄλλωστε, πρὶν ἀπὸ κάθε σημαντικὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς μας. Φροντίζουμε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ τὸ ζήσουμε ὅσο καλύτερα μποροῦμε.

Γιὰ σαράντα μέρες, λοιπόν, ὅσο μπόρεσε ὁ καθένας μας, νηστέψαμε ἀπὸ τροφὲς καὶ ἀπὸ πάθη μας: Γιὰ νὰ νιώσουμε πεῖνα καὶ δίψα γιὰ τὸν Θεό. Γιὰ νὰ χορτάσουμε μὲ τὸν  Ἄρτο τῆς ζωῆς, τὴν θεία κοινωνία, καὶ νὰ ξεδιψάσουμε μὲ τὸ κρυστάλλινο νερὸ τοῦ λόγου Του. Γιὰ νὰ ζήσουμε τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἐλευθερίας ποὺ προσφέρει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν χάρη Του. Γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν δύναμη νὰ ζητοῦμε συγχώρεση, νὰ δίνουμε συγχώρεση καὶ νὰ εἴμαστε εἰ δυνατὸν πρῶτοι σὲ ἔργα συμφιλίωσης καὶ ἀγάπης.

Χριστὸς γεννᾶταισήμερα, κι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ μόνο τοῦ ἔργου Του γιὰ τὴν ἀπολύτρωσή μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ ἀτελεῖς ἄνθρωποι νὰ μοιάσουμε καὶ νὰ φτάσουμε τὸν τέλειο Θεό μας. Ἀκολουθοῦν τὰ Θεοφάνεια, ἡ Μεταμόρφωση, ὁ Σταυρός, ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἀνάληψή Του. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι παρόντα σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ποὺ τελοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτό, ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντοτε εἶναι Χριστούγεννα καὶ πάντοτε εἶναι Πάσχα!

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, ἐξάλλου, ποὺ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι γιορτὴ τῆς ζωῆς καὶ πηγὴ ἁγιασμοῦ καὶ ὀμορφιᾶς. Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἀπάντηση στὰ ἀνθρώπινα ἀδιέξοδά μας, τὸ ἐργαστήρι τῆς πνευματικῆς προκοπῆς μας, τὸ ἁπαλὸ φῶς στὸ πυκνὸ σκοτάδι μας. Τὴν Θεία Λειτουργία τὴν τελοῦμε ὅλοι μαζί, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, μ᾽ ἕνα στόμα καὶ μιὰ καρδιά. Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅλοι ὅσοι βαπτιστήκαμε εἴμαστε ἀπαραίτητοι γιὰ τὴν τέλεσή της. Κανεὶς δὲν περισσεύει ἀπὸ τὶς εὐχαριστιακές μας συνάξεις!

 Ἂν μένουμε, λοιπόν, μακριὰ ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία ἢ περιοριζόμαστε στὴν συμμετοχή μας σ᾽ αὐτὴ δυὸ-τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο, ἀδικοῦμε τὸν ἑαυτό μας, χάνουμε εὐκαιρίες ἀνεφοδιασμοῦ μας γιὰ τὴν πάλη τῆς ζωῆς καὶ λησμονοῦμε ὅτι δὲν πλαστήκαμε γιὰ τὸν θάνατο, ἀλλὰ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ παρόντος καὶτοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Στὴν Θεία Λειτουργία φανερώνεται καὶ προσφέρεται ὁ Χριστός. Ἐκεῖ μᾶς ἀναμένει, κι ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, γιὰ νὰ θεραπεύσει τοὺς πόνους τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ λάθη μας καὶ τὶς συνέπειές τους, γιὰ νὰ χορτάσει τὴν ὑπαρξιακὴ πεῖνα καὶ δίψα μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει καὶ νὰ μᾶς σώσει μὲ τὴν ἀγάπη Του.

Ὁ Χριστὸς γεννιέται σήμερα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τοῦ κάνουμε καλύτερο δῶρο ἀπὸ τὸ νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦμε στὶς καρδιές μας, ἀφήνοντάς τὴν ἀγάπη Του νὰ γεμίζει μὲ νόημα κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας! Κι ἂν καὶ τὰ δικά μας βήματα, κάθε Κυριακή, βρίσκουν τὸν δρόμο γιὰ τὸ πατρικό μας σπίτι, τὴν ἐκκλησιά, τότε θὰ νιώσουμε κι ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ ἔζησε ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος γράφει: «ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀγάπη μας. Ἀπὸ ᾽κεῖ πηγάζει ἡ χαρά. Ἡ χαρὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι μία χαρά, ποὺ μᾶς κάνει ἄλλους ἀνθρώπους. Ν᾽ ἀγαπήσομε τὸν Χριστὸ καὶ ὅλα θ᾽ ἀλλάξουν στὴ ζωή μας»!

Τὸ εὔχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους σας. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

 

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2018

 

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος