Deutsch
Ελληνικά
14.04.2012 21:47 Age: 8 yrs

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


Πρωτότοκος τν νεκρν γένετο

(ναστάσιμον πολυτίκιον γ΄ χου).

Τέκνα ν Κυρί γαπητά,

 

Ἐὰν νάστασις το Χριστο φεώρα μόνον ες Ατόν, σημασία της δι’ μς θ το μηδαμινή. λλ Χριστς δν νέστη μόνος. Συνανέστησε μεθ' αυτο κα πάντας τος νθρώπους. Βροντοφωνε σχετικς κ τν προκατόχων μν ερς Χρυσόστομος: "νέστη Χριστός, κα νεκρς οδες ν τ μνήματι· Χριστς γρ γερθες κ νεκρν, παρχ τν κεκοιμημένων γένετο"· παρχ δηλονότι τς ναστάσεως πάντων τν κεκοιμημένων κα τν φεξς κοιμηθησομένων, κα τς μεταβάσεως ατν κ το θανάτου ες τν ζωήν. Τ μήνυμα εναι χαροποιν δι' λους, διότι νάστασις το Χριστο κατήργησε τν δύναμιν το θανάτου. Ο πιστεύοντες ες Ατν προσδοκον νάστασιν νεκρν κα δι τοτο βαπτίζονται ες τν θάνατον Ατο, συνανίστανται μετ’ Ατο, κα ζον ζων αώνιον.

μακρν το Χριστο κόσμος προσπαθε ν συσσωρεύσ λικ γαθά, διότι στηρίζει π’ ατν τν λπίδα τς ζως του. λπίζει κρίτως τι δι το πλούτου θ ποφύγ τν θάνατον. Κα πλανώμενος νθρωπος δι ν συσσωρεύσ πλοτον, πιμηκύνοντα δθεν τν ζωήν του, σκορπίζει τν θάνατον ες τος λλους. φαιρε π ατος τν οκονομικν δυνατότητα τς πιβιώσεως, κα πολλάκις διακόπτει βιαίως τ νμα τς ζως των, λπίζων τι οτω θ διασώσ τν δικήν του ζωήν.

λλά, λλοίμονον! πλάνη του εναι μεγάλη. ζω κερδίζεται μόνον δι τς πίστεως ες τν Χριστόν κα δι τς ες Ατν νσωματώσεως.

μπειρία τς ρθοδόξου κκλησίας βεβαιο τι ο νωθέντες μετ το Χριστο ζον κα μετ θάνατον, συνυπάρχουν μετ τν ζώντων, συνδιαλέγονται μετ’ ατν, κούουν ατος κα πολλάκις κανοποιον θαυματουργικς τ ατήματά των.

Δν χρειάζεται πλέον ναζήτησις το μυθολογικο "θανάτου δατος". θανασία πάρχει ν τ Χριστ, κα προσφέρεται δι' Ατο πρς λους.

Δν χρειάζεται ν ξολοθρεύωνται λαο δι ν πιβιώσουν λλοι λαοί. Οτε χρειάζεται ν ξολοθρεύωνται νυπεράσπιστοι νθρώπιναι πάρξεις δι ν ζήσουν νετώτερον λλαι νθρώπιναι πάρξεις. Ες λους Χριστς προσφέρει τν πίγειον κα τν πουράνιον ζωήν. νέστη, κα σοι πιθυμον κολουθον Ατν ες τν δρόμον τς ναστάσεως. ντιθέτως, σοι μμέσως μέσως σκορπίζουν τν θάνατον, νομίζοντες τι οτω θ παρατείνουν θ διευκολύνουν τν δικήν των ζωήν, καταδικάζουν αυτος ες τν αώνιον θάνατον.

ναστς Κύριος μν ησος Χριστς λθεν ες τν κόσμον να πάντες ο νθρωποι ζων χωσι κα περισσν χωσιν. ποτελε μεγάλην πλάνην ἐὰν πιστεύωμεν τι θ προέλθ εημερία ες τ νθρώπινον γένος δι τν λληλοσπαραγμν. Χριστς νιστ τος νεκρος κα κυρώνει τν θανάτωσιν ατν. χει τν δύναμιν τς περβάσεως το θανάτου. Τ γεγονς δ τι νίκησε τν θάνατον, πιβεβαιο τν πέχθειαν Ατο πρς ατόν. Χριστς δηγε ες τν ζωήν, κα παναχορηγε ατήν, τυχν διακοπεσαν, διότι κενος εναι " Ζω κα νάστασις μν". Δι τοτο ο πιστο δν φοβούμεθα τν θάνατον. δύναμις μν δν γκειται ες τ τρωτον τς πάρξεώς μας λλ ες τ ναστάσιμον ατς.

 

Χριστς νέστη!  Κα μες θ ναστηθμεν!

 

ς κολουθήσωμεν, δελφο κα τέκνα ν Κυρί γαπητά, τν ναστάντα Χριστόν, ες πάντα τ ργα Ατο. ς βοηθήσωμεν τος στερουμένους τν μέσων τς πιβιώσεως ν συντηρηθον ες τν ζωήν. ς διακηρύξωμεν ες τος γνοοντας τν νάστασιν το Χριστο τι δι’ ατς κατηργήθη θάνατος κα τι συνεπς δύνανται κα ατο ν μετάσχουν τς ναστάσεως Ατο, πιστεύοντες ες Ατόν κα κολουθοντες τ χνη Του. δικ μας νάστασις τότε μόνον εναι δυνατή, ταν προσφέρηται δι τν νάστασιν τν λλων δελφν μας. Τότε μόνον νικητήριος διακήρυξις “Χριστς νέστη” θ νεργ σωστικς δι’ λην τν νθρωπότητα. Γένοιτο!

 

γιον Πάσχα 2012

+ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρς Χριστν ναστάντα

εχέτης πάντων μν