Deutsch
Ελληνικά
14.04.2012 21:54 Age: 8 yrs

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2012

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης κ. Aὐγουστίνου


Πρὸς

τὸ Xριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως Γερμανίας

 

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός...»

(Κανόνας τοῦ Πάσχα)

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Σὲ λίγα λεπτὰ θὰ λάβουμε ὅλοι μας τὸ ἀναστάσιμο φῶς. Θὰ ἀνάψουμε τὶς λαμπάδες μας καὶ θὰ μεταδώσουμε καὶ στοὺς διπλανούς μας τὸ φῶς. Τὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἕνα φῶς ποὺ διαφέρει ἀπ᾽ ὅλα τ᾽ ἄλλα φῶτα. Κι αὐτὸ γιατὶ εἶναι τὸ φῶς τῆς πίστης ὄχι στὸ ἀδιέξοδο τοῦ θανάτου, ἀλλὰ στὴ διέξοδο τῆς ζωῆς. Εἶναι τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ συμπάσχει μαζί μας, κατανοεῖ τὸν πόνο καὶ τὶς ἀγωνίες μας, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει σ᾽ αὐτά. Μᾶς ἀνασταίνει μαζί του, μᾶς σηκώνει ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν καθημερινῶν ἀτελειῶν ἢ ἁμαρτιῶν μας καὶ μᾶς βεβαιώνει πὼς δὲν εἴμαστε προϊόντα τύχης ἀλλὰ ὄντα μοναδικά, παιδιὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἀγάπη.

Ἐμεῖς, οἱ μικροὶ καὶ ἀδύναμοι ἄνθρωποι, εἴμαστε διαχειριστὲς τῆς πιὸ σπουδαίας ὑπόθεσης στὸν κόσμο. Ἀπὸ τὴν τιμιότητα ἢ μὴ τῆς δικῆς μας συμβολῆς ἐξαρτᾶται ἂν θὰ παραδοθοῦμε στὴν ἀσχήμια ἢ θὰ πολλαπλασιάσουμε τὴν ὀμορφιὰ ποὺ φύτεψε ὁ Θεὸς στὸν κόσμο ὅλο.

Τὴ δύναμη τῆς πίστης μας στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τὴ βλέπουμε καὶ τὴν αἰσθανόμαστε τοῦτο τὸ βράδυ. Ἕνα κεράκι κρατάει ὁ καθένας μας στὸ χέρι του, ἀλλὰ προσφέροντας τὸ φῶς του στὸν διπλανό, ἀπὸ τὸ ἕνα κεράκι γίνεται μία θάλασσα φωτός.

Ἀγαπώντας τὸν Χριστὸ ἀγαποῦμε ἀληθινὰ καὶ τὸν συνάνθρωπό μας, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὄχι μόνο νὰ τοῦ κάνουμε κάποιο καλό, ἀλλὰ καὶ ν᾽ ἀνεχθοῦμε τὶς ἀδυναμίες του ἢ νὰ συγχωρήσουμε τὰ λάθη του. Ὅποιος λέει ὅτι ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ ἀγνοεῖ ἢ περιφρονεῖ τὸν ἀδελφό του εἶναι ψεύτης, μᾶς βεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης. Καὶ συνεχίζει: ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφό του, αὐτὸς μένει σταθερὰ μέσα στὸ φῶς. Ἐκεῖ, στὴν καθημερινή μας πράξη, ἐξετάζεται πάλι καὶ πάλι ἡ γνησιότητά μας ὡς ἀνθρώπων καὶ χριστιανῶν.

Ὡστόσο, ἡ ἀγάπη μοιάζει μερικὲς φορὲς ἀδύναμη μπροστὰ στὴ δύναμη τοῦ κακοῦ. Ἀλλὰ κι ἂν ἀκόμα εἶναι φαινομενικὰ μικρή, σὰν ἕνα κεράκι, κάθε φορὰ ποὺ δὲν κλείνεται καὶ δὲν περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ μεταδίδεται παραπέρα, τότε δυναμώνει καὶ γίνεται ἰσχυρὴ σὰν τὸν ἥλιο. Ψάχνουμε πολλὲς φορὲς τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς κάπου μακριὰ ἢ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς. Κι ὅταν μάλιστα δὲν τὶς βλέπουμε νὰ ἔρχονται, τότε παραιτούμαστε συνήθως ἀπὸ κάθε προσπάθεια. Κι ὅμως, ἂν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸ δικό μας περιβάλλον, τότε σιγὰ-σιγὰ καὶ ἀνεπαίσθητα θὰ δοῦμε ὅτι οἱ δικές μας μικρὲς ἀλλαγὲς ἔχουν σὺν Θεῷ περισσότερη δύναμη ἀπ᾽ ὅση μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα ποὺ ζοῦμε αὐτὲς τὶς μέρες μὲ τὴν κρίση τῆς πατρίδος μας. Γεγονὸς εἶναι ὅτι σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο κάνει ὁ καθένας μας ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ, γιὰ συγγενεῖς ἢ φίλους του. Ἀπὸ τότε, ὅμως, ποὺ ἑνώσαμε ὅλοι τὶς δυνάμεις μας, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν 25η Μαρτίου μέχρι σήμερα, σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης γιὰ τοὺς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας στὴν πατρίδα, εἶμαι βέβαιος ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἐκπληκτικό. Δὲν θὰ λυθεῖ ἀσφαλῶς τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας, ἀλλὰ θὰ βοηθηθοῦν ἔμπρακτα, στὶς ἄμεσες ἀνάγκες τους, ἑκατοντάδες συμπατριωτῶν μας.

Ὅταν τὸ σκοτάδι γύρω μας εἶναι πηχτό, τότε ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἀξία καὶ τῆς μικρότερης πηγῆς φωτός. Σήμερα ὅλα εἶναι πλημμυρισμένα στὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης. Ἂς μὴ δώσουμε τόπο στὴν θλίψη καὶ τὴν ἀθυμία, ἀλλὰ στὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐθυμία. Σᾶς καλῶ σὲ λίγο νὰ ψάλλουμε ὅλοι μαζί, μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας, τὸ Χριστὸς ἀνέστη καὶ σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια ἕνα χαρούμενο καὶ φωτεινὸ Πάσχα!

 

Βόννη, Ἅγιο Πάσχα 2012

 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη,

ὁ Μητροπολίτης σας

 

† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος